PUCCA MAX 4KIND MASK > Mask Pack

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

PUCCA MAX 4KIND MASK > Mask Pack

상품간략정보 및 구매기능

PUCCA MAX 4KIND MASK
nơi sản xuất Tham khảo trên bao bì
원산지 Korea
giá bán 전화문의

상품 정보

상품 상세설명


 

35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502859613_5933.jpg
35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502859617_381.jpg
35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502859625_2032.jpg
  35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502860289_6264.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958054_4874.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958055_3643.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958056_5161.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958057_7012.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958058_9628.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958060_111.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958061_1299.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958061_9098.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958062_8701.jpg
561b1841963672b4ae2376cb95de0dd8_1502958063_953.jpg

상품 정보 고시

제품소재 상품페이지 참고
색상 상품페이지 참고
치수 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
세탁방법 및 취급시 주의사항 상품페이지 참고
제조연월 상품페이지 참고
품질보증기준 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 상품페이지 참고

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

Thông tin được đăng nhập trước khi vận chuyển.

교환/반품

Trao đổi / trả được hướng dẫn trước đầu vào.

CS

DHD SNS

FACEBOOK
INSTAGRAM

DHD Shop

địa chỉ. 09 đường số 7, KĐTM Him Lam, Phường Tân Phong, Q.7, TP.HCM
điện thoại. 028.6659.1582
Thông tin cá nhân quản lý. dhdshopvtn@gmail.com


Copyright © 2016 DHD. All Rights Reserved.