PUCCA PREMIUM PEARL 3KIND MASK > Mask Pack

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

PUCCA PREMIUM PEARL 3KIND MASK > Mask Pack

상품간략정보 및 구매기능

PUCCA PREMIUM PEARL 3KIND MASK
nơi sản xuất Tham khảo trên bao bì
원산지 Korea
giá bán 전화문의

상품 정보

상품 상세설명


e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793828_8893.jpge36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793837_3897.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793845_5162.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793850_4158.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793856_0816.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793859_1408.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793864_4659.jpg
e36f93d1ba46ce54130a5a71ee3849f3_1502793869_9877.jpg
35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502853888_1607.jpg
35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502853889_1993.jpg
35c2f52b2e6e0e51886cd39eb3f00412_1502853958_6728.jpg

상품 정보 고시

제품소재 상품페이지 참고
색상 상품페이지 참고
치수 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
세탁방법 및 취급시 주의사항 상품페이지 참고
제조연월 상품페이지 참고
품질보증기준 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 상품페이지 참고

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

Thông tin được đăng nhập trước khi vận chuyển.

교환/반품

Trao đổi / trả được hướng dẫn trước đầu vào.

CS

DHD SNS

FACEBOOK
INSTAGRAM

DHD Shop

địa chỉ. 09 đường số 7, KĐTM Him Lam, Phường Tân Phong, Q.7, TP.HCM
điện thoại. 028.6659.1582
Thông tin cá nhân quản lý. dhdshopvtn@gmail.com


Copyright © 2016 DHD. All Rights Reserved.